دسامبر 18, 2019

مهاجرت به کانادا آسان نیست. روش های مهاجرت به کانادا زیاد هستند و گام‌های زیادی باید برای اپلای کردن موفقیت آمیز و تایید مهاجرت کانادا وجود دارد که شخصی که تمایل به مهاجرت دارد باید انجام دهد. همچنین، این روند می‌تواند چند ماه طول بکشد و در برخی موارد ممکن است تا چند سال نیز ادامه داشته

Read More