در جدیدترین پذیرش آلبرتا تعداد نامزدها و الزامات امتیاز مورد نیاز آخرین دو مسیر اکسپرس اینتری را منتشر کرده ‌است. در ۲۲ ژانویه ۲۰۲۰، برنامه مهاجرت استانی آلبرتا (AINP) در مجموع ۲۰۱ دعوت برای درخواست اقامت دائم در این استان صادر کرد. داوطلبان به یک سیستم رتبه ‌بندی جامع (CRS) با امتیاز بیش از ۳۵۰ برای دعوت شدن نیاز داشتند.

سپس یک هفته بعد در ۲۹ ژانویه، آلبرتا ۱۵۰ دعوت نامه برای داوطلبان ورودی اکسپرس با نمرات CRS حداقل ۳۰۰ صادر کرد.

جریان اکسپرس اینتری به برنامه مهاجرت استانی آلبرتا اجازه می ‌دهد تا داوطلبان واجد شرایط را با یک پروفایل در سیستم اکسپرس اینتری فدرال انتخاب کنند، که مجموعه کاندیدا ها برای برنامه ‌های مهاجرت کانادا را مدیریت می ‌کند: برنامه کارگر ماهر فدرال، برنامه تجارت ماهر فدرال و کلاس سابقه کاری کانادایی.

داوطلبان اکسپرس اینتری با یک نامزد استانی از آلبرتا، ۶۰۰ امتیاز اضافی علاوه بر امتیاز کلی CRS  شان دریافت خواهند کرد که به طور موثر تضمین می ‌کند که آن ‌ها دعوتی را برای اقامت دائم کانادا در یک طرح اکسپرس اینتری فدرال دریافت خواهند کرد.

جدیدترین پذیرش آلبرتا

یکی از مزیت‌های جریان اکسپرس اینتری آلبرتا این است که به داوطلبان اکسپرس اینتری که نمرات CRS کمتری دارند کمک می‌ کند تا فرصت برای اقامت دائم کانادا داشته باشند.

به عنوان مثال، آخرین الزامات امتیاز اکسپرس اینتری فدرال در ۵ فوریه ۴۷۲ بود.

به منظور واجد شرایط بودن برای جریان اکسپرس اینتری، داوطلبان باید در شغلی کار کنند که از توسعه اقتصادی و تنوع اقتصادی این استان حمایت کند.

برنامه مهاجرت استانی آلبرتا لیستی از مشاغل واجد شرایط ارائه نکرده است.

مرتبط بخوانید :دعوت آلبرتا از 294 کاندیدا با سیستم اکسپرس اینتری

لازم نیست که یک پیشنهاد شغلی در آلبرتا وجود داشته باشد تا به عنوان یک نامزد استانی دعوت شود. برنامه مهاجرت استانی آلبرتا اعلام می کند که ممکن است به کاندیدا هایی که سه معیار زیر را دارند اولویت دهد:

یک پیشنهاد کار و / یا تجربه کاری در آلبرتا

یک مدرک از یک موسسه متوسطه کانادا و یک پیشنهاد کار معتبر؛ یا

والدین، کودک و یا خواهر و برادری که در حال حاضر در این استان زندگی می‌ کنند.

در جدیدترین پذیرش آلبرتا در ماه ژانویه به تنهایی ۵۰۱ نفر از داوطلبان اکسپرس اینتری را دعوت کرد.

Add Your Comment

× How can I help you?