دعوت جدید ساسکاچوان : ساسکاچوان از نامزدهای مهاجرت دعوت کرد تا برای اقامت دائم در ۱۳ فوریه درخواست دهند.

برنامه انتخابی مهاجرت استانی ساسکچوان (SINP)در مجموع ۶۴۶ دعوت را برای داوطلبان اکسپرس اینتری و مشاغل در فهرست‌ های تقاضا ارسال کرده‌ است.

به منظور انتخاب، کاندیدها نیاز به ثبت پروفایل ابزار تمایل (EOI)در برنامه مهاجرت استانی ساسکاچوان داشتند.

از طریق سیستم EOI، SINP  کاندیداهای مهاجرت را که پتانسیل رشد در استان را دارند دعوت می ‌کند تا برای اقامت دائم در این استان داوطلب شوند.

داوطلبان علاقه‌مند باید پروفایل EOI  ایجاد کنند و ظرفیت خود را برای زندگی در ساسکچوان با لیست کردن سابقه کار، تحصیل، توانایی زبانی، سن، و ارتباط با این استان نشان دهند.

SINP از این پنج عامل برای ارزیابی نامزدها و دادن امتیاز ۱۰۰ به آن‌ها در شبکه ارزیابی کارگر ماهر بین‌المللی استفاده می ‌کند.

سپس از بهترین کاندیداها برای درخواست استخدام استانی برای اقامت دائم کانادا دعوت به عمل می‌ آورند.

حداقل نمره مورد نیاز در دعوت جدید ساسکاچوان در تاریخ ۱۳ فوریه ۷۰ امتیاز برای هر دو زیر مجموعه بود. برای دریافت دعوت جدید ساسکچوان به هیچ پیشنهاد شغلی نیازی نیست. با این حال، کاندیداها به حداقل یک سال تجربه کاری در یک شغل ماهر واجد شرایط مربوط به حوزه مطالعاتی خود نیاز داشتند.

دعوت جدید ساسکاچوان

زیرمجموعه اکسپرس اینتری

در آخرین دعوت، ساسکاچوان ۲۷۷ دعوتنامه به کاندیداهایی که در استخر اکسپرس اینتری فدرال پروفایل داشتند، صادر کرد.

زیرمجموعه اکسپرس اینتری ساسکاچوان با سیستم اکسپرس اینتری فدرال مرتبط است، که مجموعه نامزدها را برای سه برنامه اصلی مهاجرت از طبقه اقتصادی کانادا مدیریت می‌کند: این کلاس ها عبارتند از کلاس کارگر ماهر فدرال، مشاغل دارای مهارت و کلاس سابقه کاری کانادایی.

اگر کاندیداها در استخر اکسپرس اینتری فدرال همچنین یک EOI  را برای ساسکاچوان ایجاد می کردند و ۷۰ امتیاز از شبکه ارزیابی SINP  داشتند ممکن بود در دعوت جدید ساسکاچوان در ۱۳ فوریه انتخاب شوند.

داوطلبان اکسپرس اینتری که برای دریافت یک کاندید استانی از استان ساسکاچوان درخواست می ‌کنند ۶۰۰ امتیاز اضافی در سیستم رتبه‌بندی جامع آن‌ها (CRS) دریافت می کنند و بدین ترتیب حتما برای آنها در دور بعدی دعوتنامه جهت تقاضا برای اقامت دائم صادر می شود.   

مرتبط بخوانید: جدیدترین پذیرش آلبرتا با حداقل امتیاز 300

زیرمجموعه مشاغل مورد نیاز در دعوت جدید ساسکاچوان

زیرمجموعه مشاغل مورد تقاضا نیز برای مهاجرانی گشوده شده است که پروفایل اکسپرس اینتری فدرال ندارند.

حدود ۳۶۹ شغل مورد تقاضا وجود داشت که از نامزدها برای درخواست انتخاب استانی دعوت می‌ شدند و مانند زیرمجموعه اکسپرس اینتری، نامزدها برای انتخاب شدن به امتیاز ۷۰ نیاز داشتند.

دعوت جدید ساسکاچوان در ۱۳ فوریه برای نامزدها در ۱۰۷ شغل از جمله مدیران، متخصصان منابع انسانی و نمایندگان فروش مالی دعوتنامه صادر شده ‌است.

Add Your Comment

× How can I help you?