Tag: حداقل امتیاز اکسپرس اینتری

کاهش مقدار امتیاز در جدیدترین پذیرش اکسپرس اینتری

بر اساس جدیدترین خبرها دولت فدرال کانادا در جدیدترین پذیرش اکسپرس اینتری که به تاریخ 19 دسامبر برگزار شده است برای 3200 متقاضی اکسپرس اینتری دعوتنامه صادر کرد. این دعوتنامه…

Read more